Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Daniel Nyboe Andersen

Mærkesager

Bedre integration Rent urenset grundvand som drikkevand Billigere og bedre kollektiv trafik

Bedre integration

Vi skal blive meget bedre til at få gavn af den kæmpe ressource, der ligger i borgere fra andre lande. Efter flere års kamp fik jeg i 2014 gennemført, at Aalborg kommune i højere grad ansætter tosprogede lærere, der kan hjælpe tosprogede elever helt op til 6. klasse. Alle skoleelever med andet modersmål end dansk burde tilbydes modersmålsundervisning. Det blev i 2011 anbefalet at stemme på mig som såkaldt "humanistisk værdipolitiker" på humanisme.dk

Rent urenset grundvand som drikkevand

Danmarks drikkevand er under pres. Det er unikt, at vi kan drikke rent urenset grundvand uden hverken kompliceret rensning eller tilsætning af fx fluor. I Nordjylland har vi særlige jordforhold, der gør at forurening næsten uhindret kan komme ned i grundvandet. Derfor skal vi passe sælig meget på vores rene vand. Siden 2010 har jeg været medlem af bestyrelsen for DANVA Dansk Vand- og spildevandsforening, hvor jeg kæmper for rent vand og imod nitrat, pesticider og andre gifte i vores drikkevand. Også i fremtiden. Det er desværre nødvendigt, da vandboringer lukker, vi har begrænsede reserver og politikerne er under pres for at tillade mere forurening.

Billigere og bedre kollektiv trafik
Siden januar 2003 er busbilletterne steget over 50% i Nordjylland. Siden 2006 har jeg siddet i bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab, hvor jeg HVERT ÅR, har anvist andre måder at bruge pengene og stemt imod alle takststigninger i busserne. Desværre er der ingen, der støtter min kamp imod bustaksternes himmelflugt.